Franchising-antajan 8 hyötyä

Franchisingilla tarkoitetaan liiketoimintamallia, jossa yritys myöntää oikeuden toiselle osapuolelle (franchise-ottajalle) käyttää omaa liiketoimintakonseptiaan, brändiään ja tuotteitaan tietyllä alueella tai paikkakunnalla. Franchising-antajana toimiva yritys jakaa liiketoimintakonseptinsa ja tukee franchise-ottajaa liiketoiminnan käynnistämisessä ja pyörittämisessä. Tässä muutamia franchisingin hyötyjä franchising-antajalle:

  1. Laajentuminen: Franchising mahdollistaa nopeamman laajentumisen uusille markkina-alueille ilman suuria investointeja ja riskejä. Franchise-ottajat rahoittavat ja operoivat liiketoimintaa omilla alueillaan.
  2. Brändin laajentuminen: Franchising auttaa brändin kasvussa ja tunnettuuden lisäämisessä. Useat franchise-yksiköt eri paikkakunnilla voivat tuoda lisää näkyvyyttä ja asiakaskuntaa.
  3. Vakaa tulonlähde: Franchise-antajalle tulee säännöllisiä tuloja franchise-ottajilta, kuten franchising-maksuja. Tämä voi tuoda vakautta liiketoimintaan.
  4. Operatiivisten kustannusten jakaminen: Franchise-ottajat vastaavat omista operatiivisista kustannuksistaan, kuten henkilöstön palkoista, vuokrakustannuksista ja paikallisista mainoskampanjoista. Tämä voi keventää franchise-antajan taakkaa.
  5. Paikallistuntemus: Franchise-ottajat ovat yleensä paikallisia yrittäjiä, joilla on hyvä tuntemus paikallisista markkinoista ja asiakkaista. Tämä voi auttaa sovittamaan liiketoimintakonseptin paremmin paikallisiin olosuhteisiin.
  6. Yrittäjyysmotivaatio: Franchise-ottajat ovat usein motivoituneita ja sitoutuneita menestykseen, koska he omistavat liiketoimintansa. Tämä voi johtaa parempaan suoritukseen ja asiakaspalveluun.
  7. Koulutus ja tuki: Franchise-antajat tarjoavat yleensä koulutusta ja jatkuvaa tukea franchise-ottajille. Tämä auttaa varmistamaan, että liiketoimintakonsepti ja brändi toteutuvat yhtenäisesti eri paikkakunnilla.
  8. Henkilöstö ja johtaminen: Franchise-ottaja vastaa oman yrityksensä henkilöstöstä ja sen johtamisesta. Tämä antaa franchise-antajalle helpotusta henkilöstöhallintoon ja johtamiseen.

On kuitenkin tärkeää huomata, että franchising ei sovi kaikille liiketoimintamalleille, ja siinä on omat haasteensa. Franchise-antajien on pidettävä huolta brändinsä yhtenäisyydestä ja varmistettava, että franchise-ottajat noudattavat liiketoimintakonseptin standardeja. Lisäksi heidän on tarjottava riittävä tuki ja resurssit, jotta franchise-ottajat voivat menestyä.