Franchising yleisesti

Franchising on liiketoimintamalli, jossa yritys (franchising-antaja) myöntää toiselle yrittäjälle (franchising-ottaja)) oikeuden käyttää omaa liiketoimintakonseptiaan, brändiään ja liiketoimintaprosessejaan tietyllä alueella tai sijainnissa. Tämä antaa franchising-ottajan mahdollisuuden omistaa ja pyörittää yritystä, joka toimii samojen periaatteiden mukaisesti kuin alkuperäinen franchising-antajan yritys.

Franchisingin perusperiaatteet:

 1. Franchising-antaja ja franchising-ottaja: Franchising-antaja on se yritys, joka omistaa alkuperäisen liiketoimintakonseptin ja brändin. Franchising-ottaja on yrittäjä tai yritys, joka ostaa franchising-antajalta oikeuden toimia kyseisen konseptin mukaisesti.
 2. Brändi ja liiketoimintakonsepti: Franchising perustuu vakiintuneeseen brändiin ja toimivaan liiketoimintakonseptiin. Franchising-ottaja on velvollinen noudattamaan tiettyjä standardeja ja toimintatapoja, jotka ovat osa brändin yhtenäisyyttä.
 3. Franchising-maksut: Franchising-ottaja maksaa usein alkuperäiselle franchising-antajalle erilaisia maksuja, kuten alkumaksun, kuukausittaisia tai vuosittaisia lisenssimaksuja sekä mahdollisia prosentuaalisia myyntiosuuksia. Nämä maksut ovat tavallaan vastineeksi brändin käytöstä ja tuesta, jonka franchising-antaja tarjoaa.
 4. Koulutus ja tuki: Franchising-antaja tarjoaa yleensä koulutusta franchising-ottajalle sekä jatkuvaa tukea. Tämä voi kattaa liiketoimintaprosessien opettamisen, markkinointituen, hankintaketjun hallinnan ja muut liiketoiminnan osa-alueet.
 5. Alueelliset rajoitukset: Franchising-ottaja saattaa saada oikeuden toimia tietyn alueen sisällä, mikä auttaa välttämään kilpailua saman brändin kanssa samalla alueella.
 6. Franchise-sopimus: Franchise-sopimus määrittelee tarkasti, mitä franchising-antaja tarjoaa ja mitä franchising-ottaja on velvollinen tekemään. Tämä sopimus määrittelee myös oikeudet, velvollisuudet, rajoitukset ja aikataulut.

Franchisingin etuja:

 • Testattu konsepti: Franchising tarjoaa testatun liiketoimintakonseptin ja brändin, mikä voi vähentää liiketoiminnan riskejä.
 • Tuki: Franchising-antaja tarjoaa koulutusta ja tukea, mikä voi olla erityisen hyödyllistä uusille yrittäjille.
 • Brändi ja maine: Franchising-ottaja hyötyy vakiintuneesta brändistä ja maineesta.
 • Markkinointietu: Franchising-ottaja voi hyödyntää keskitettyä markkinointia ja mainontaa, joka on usein tehokkaampaa.

Franchisingin haittoja:

 • Rajoitukset: Franchising-ottaja voi joutua noudattamaan tarkkoja ohjeita ja standardeja, mikä rajoittaa liiketoiminnan luovuutta.
 • Kustannukset: Franchise-maksut voivat olla korkeita ja vaikuttavat yrityksen kannattavuuteen.
 • Riippuvuus: Franchisee on osittain riippuvainen franchising-antajasta ja sen päätöksistä.

Franchising voi olla houkutteleva vaihtoehto yrittäjille, jotka haluavat aloittaa oman liiketoiminnan, mutta haluavat hyödyntää valmiiksi testattua konseptia ja brändiä. On tärkeää tehdä huolellista tutkimusta ja arvioida omia tavoitteita ennen franchising-sopimuksen tekemistä.