FRANCHISINGKÄSIKIRJAT

Käsikirjat yrittäjille, ketjujohdolle ja ketjun henkilöstölle

Yrittäjän toimiminen konseptin mukaisesti on franchising-toiminnan lähtökohta ja ainoa toimintamalli. Yrittäjän käsikirjalla johdetaan ketjuyrittäjää ja henkilöstön käsikirjalla johdetaan henkilöstöä. Ketjua johdetaan franchisingkeskuksesta käsin. Käsikirjaprojektissa ketju valitsee oman projektipäällikön, jolla on vastuu koko projektista. Ketju vastaa käsikirjan sisällöstä, kirjoitustyöstä ja aikatauluista sekä dokumentoinnista. Me konsultoimme ja sparraamme projektipäällikköä asiantuntijaroolissa. Projektin loppuvaiheessa mainostoimistokumppani toteuttaa käsikirjoille yrityksen visuaalisen ilmeen, joka noudattaa yrityksen graafisia ohjeita. Suosittelemme sähköisiä käsikirjoja. Kysy meiltä lisää, ennen tarjouksen antamista, kartoitamme ensin olemassa olevan materiaalin.