FRANCHISINGSTRESSITESTI

Franchising on usein oikea yrityksen liiketoiminnan kasvumalli. Ennen kuin yritystä lähdetään kehittämään ja skaalaamaan franchisemallilla kannattaa tehdä franchising stressitesti. Stressitesti antaa hyvän strategian jatkoon sekä ehdotuksia toimenpiteistä. Stressitestissä selviää, onko yrityksesi oikea kasvumalli franchising ja jos ei ole, niin mikä on parempi liiketoiminnan kehittämispolku. Annamme ehdotuksia jatkosta. Stressitestissä analysoidaan mahdollisen franchising-busineksen kannalta olemassa oleva konsepti ja sen skaalaus, talouslaskelmat sekä franchiseantajan että franchiseottajan näkökannalta.